Καλώς ήρθατε στο μέλλον της αστικής διαβίωσης

Το έργο “Βιώσιμες Πράσινες Πόλεις (Έξυπνη Πόλη 3.0)” εξετάζει πώς η συμμετοχή των νέων μπορεί να συμβάλει στο να γίνουν οι πόλεις πιο φιλικές προς το περιβάλλον, ανθεκτικές και ακμάζουσες. Καθώς ο κόσμος ασχολείται με ζητήματα όπως η ταχεία αστικοποίηση και η κλιματική αλλαγή, είναι σημαντικό να εμπλακεί η επόμενη γενιά στη δημιουργία των πόλεων του μέλλοντος. Σε αυτό το έργο, θα διερευνήσουμε καινοτόμες στρατηγικές που ξεκλειδώνουν το δυναμικό των νέων μυαλών, τους δίνουν τη δυνατότητα να αναλάβουν την ευθύνη για το μέλλον τους και να συμβάλουν στην ανάπτυξη βιώσιμων πράσινων πόλεων. Μάθετε για τον σημαντικό ρόλο της σημερινής νεολαίας στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου περιβάλλοντος, στην προσέγγιση των ανθρώπων και στην προώθηση του έξυπνου αστικού σχεδιασμού. Αν σας αρέσουν οι πόλεις, αν είστε ακτιβιστής για το περιβάλλον ή αν απλώς σας ενδιαφέρει η ανάγνωση, ελάτε μαζί μας σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι για να κάνουμε τις πόλεις μας ζωντανά παραδείγματα βιώσιμης ανάπτυξης που αναπνέουν.

Smart City 3.0 Sustainable Green Cities
I

L4Y Learning For Youth GmbH

Το L4Y Learning for Youth, ενδυναμώνει τα νέα άτομα προωθώντας την προστασία του περιβάλλοντος και τις βιώσιμες πράσινες πόλεις. Μέσα από καινοτόμα έργα, την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των γενεών, το L4Y εμπνέει τους μελλοντικούς ηγέτες να δημιουργήσουν φιλικά προς το περιβάλλον, χωρίς αποκλεισμούς αστικά τοπία για ένα καλύτερο αύριο.

I

Citizens in Power

Το CIP στοχεύει στην ανάπτυξη των διαφόρων διακλαδώσεων της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης και του δημοκρατικού διαλόγου στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Για την επίτευξη αυτών των στόχων το CIP έχει καθιερώσει μια συνεχή συνεργασία με την πλειοψηφία των κυπριακών κορυφαίων πανεπιστημίων, ΜΚΟ και ερευνητικών οργανισμών στην Κύπρο, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη καινοτόμων έργων και διεθνών εκπαιδεύσεων ή σεμιναρίων, καθώς και για την ανάπτυξη παιδαγωγικού εκπαιδευτικού υλικού, χρησιμοποιώντας κυρίως διαδικτυακές πλατφόρμες και άλλες τεχνολογικές καινοτομίες.

I

Walktogether

Το Walktogether επικεντρώνεται σε προγράμματα που βασίζονται στην κοινότητα και μαζί με τους εκπαιδευτές μας και τους λειτουργούς νεολαίας εργαζόμαστε για να κάνουμε τη μη τυπική εκπαίδευση μέρος της τυπικής εκπαίδευσης. Συνεργαζόμαστε με διάφορα προγράμματα της ΕΕ και αναπτύσσουμε κατάρτιση, μαθήματα, ανταλλαγές και άλλα προγράμματα σπουδών με βάση θέματα που επικεντρώνονται στην κοινωνική – οικονομική ανάπτυξη και στο ενδιαφέρον των νέων και των ενηλίκων εκπαιδευομένων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες (πολιτιστικά και κοινωνικά εμπόδια).

I

Kean

Απώτερος στόχος του KEAN είναι η αναβάθμιση της ζωής των νέων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, η προώθηση μιας καλύτερα οργανωμένης κοινωνίας με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον και η προώθηση του πνεύματος του εθελοντισμού και της εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες.

I

TOG

Το Ίδρυμα Κοινοτικών Εθελοντών (TOG) ενδυναμώνει τους νέους και συμβάλλει στην προσωπική τους ανάπτυξη ενθαρρύνοντάς τους να συμμετέχουν σε έργα κοινωνικής ευθύνης ως εθελοντές από τότε που ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός το 2002. Το TOG, πιστεύοντας ότι η νεολαία έχει τη δυνατότητα και την ενέργεια να δημιουργήσει λύσεις για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, εκπαιδεύει φοιτητές πανεπιστημίου σχετικά με την κοινωνική ευθύνη και τους υποστηρίζει να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν έργα κοινωνικής ευθύνης.

I

KKKE

Ο περιβαλλοντικός σύλλογος Kaán Károly ιδρύθηκε το 1994 ως ο πρώτος και σήμερα ενεργός σύλλογος στη χώρα Zala και την περιοχή. Η ένωση δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην παροχή πιθανής λύσης σε προβλήματα περιβάλλοντος και προστασίας της φύσης. Ο πιο κρίσιμος στόχος είναι η τεκμηρίωση των προοπτικών των παιδιών (συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων, των γυμνασίων) και των ενηλίκων.

smart cities 3.0 sustainable green cities

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

Πλατφόρμα αποτελεσμάτων έργου Erasmus+

Εδώ είναι ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα αποτελεσμάτων του έργου Erasmus+ του έργου.

Χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο

Συμμετοχή των νέων για την ανάπτυξη βιώσιμων πράσινων πόλεων (2022-1-DE04-KA220-YOU-000085135)

H L4Y Learning For Youth GmbH συντονίζει το έργο με τους εταίρους Citizens in Power, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Kean, Walktogether, Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület

Smart City Έννοια

Smart City 3.0

Η έξυπνη πόλη 3.0 είναι μια εξελιγμένη έννοια των έξυπνων πόλεων, που βασίζεται στις δύο προηγούμενες γενιές μοντέλων έξυπνων πόλεων. Επικεντρώνεται στη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, στη λήψη αποφάσεων με βάση δεδομένα και στη συμμετοχή των ανθρώπων για τη δημιουργία βιώσιμων, ανθεκτικών και χωρίς αποκλεισμούς πόλεων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής όλων των κατοίκων. Οι τρεις γενιές των αντιλήψεων για τις έξυπνες πόλεις μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

Smart City 1.0

Η πρώτη γενιά έξυπνων πόλεων επικεντρώθηκε κυρίως στην εφαρμογή της τεχνολογίας και των υποδομών για τη βελτίωση των λειτουργιών και των υπηρεσιών της πόλης. Περιελάμβανε την ενσωμάτωση των ΤΠΕ (τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών) και των συσκευών IoT (Internet of Things) για τη διαχείριση των πόρων, την παρακολούθηση των υποδομών και τη βελτιστοποίηση των αστικών συστημάτων, όπως οι μεταφορές και η ενέργεια.

Smart City 2.0

Η δεύτερη γενιά έξυπνων πόλεων επέκτεινε τα τεχνολογικά θεμέλια που έθεσε η έξυπνη πόλη 1.0 δίνοντας έμφαση στη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων και στην ενσωμάτωση της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπούσε στη βελτίωση του σχεδιασμού της πόλης, της προληπτικής συντήρησης και της συνολικής αποδοτικότητας με την ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται από διάφορα αστικά συστήματα και την άντληση πληροφοριών για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών.

 

Smart City 3.0

Η πιο πρόσφατη έννοια των έξυπνων πόλεων επικεντρώνεται στην αστική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και με επίκεντρο τον πολίτη. Πηγαίνει πέρα από την τεχνολογία και τη λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα, δίνοντας προτεραιότητα στη συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των έργων έξυπνης πόλης. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία πιο βιώσιμων και ανθεκτικών πόλεων, εστιάζοντας στην κοινωνική ισότητα, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Τα βασικά στοιχεία της έννοιας της έξυπνης πόλης 3.0 περιλαμβάνουν:

  • Η εμπλοκή των πολιτών είναι η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών έξυπνης πόλης, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι προτιμήσεις τους.
  • Συνεργασία, ενθάρρυνση συμπράξεων μεταξύ κυβερνήσεων, ιδιωτικού τομέα, πανεπιστημίων και κοινωνίας των πολιτών για την προώθηση της καινοτομίας και την ανταλλαγή πόρων.
  • Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα, με έμφαση στη μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και σε άλλες παγκόσμιες προκλήσεις.
  • Κοινωνική ισότητα: Αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και προώθηση της αστικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από το ιστορικό ή την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση.
  • Ολοκληρωμένες λύσεις: Εφαρμογή ολιστικών λύσεων που αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα πολλαπλές αστικές προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη διασυνδεσιμότητα των αστικών συστημάτων και διαδικασιών.

Συνολικά, η έννοια της έξυπνης πόλης 3.0 αφορά την αξιοποίηση της δύναμης της τεχνολογίας, των δεδομένων και της εμπλοκής των πολιτών για τη δημιουργία αστικών περιβαλλόντων που δεν είναι μόνο αποδοτικά αλλά και βιώσιμα, ανθεκτικά και χωρίς αποκλεισμούς.